Voor de organisatie

Inkomsten voor de lokale coöperatie 

Leden die een overeenkomst sluiten met een aanbieder op Wijzelf betalen de eerste keer contributie. Dit is € 20,- en betreft een jaarlijkse contributie. Dit geld is bestemd voor de lokale coöperatie. Een aanbieder die voor de eerste keer een vraag van een lid wil beantwoorden betaalt op dat moment ook de eerste keer aansluitkosten. Dit is € 20,- en betreft een jaarlijkse bijdrage. Vrijwilligers betalen € 20,-. Contributie en aansluitkosten zijn inkomsten voor de lokale coöperatie. 

Het bestuur, die het werk vrijwillig doet, gebruikt dit geld om kosten van de coöperatie te dekken. Je moet hierbij denken aan kosten voor promotieactiviteiten, voorlichtingsbijeenkomsten en vergoeding van reiskosten van mensen die werkzaamheden doen voor de coöperatie. Als coöperatie bouwt Wijzelf Zorgcoöperatie Zoetermeer een fonds op om in schrijnende situaties zorg in te kopen. Goed voor elkaar dus! 

Systeem- en transactiekosten

Als een aanbieder geld ontvangt wordt er 9% systeem- en transactiekosten ingehouden. Dit geld is bedoeld voor het systeem. Net zoals jouw internetabonnement niet gratis is kosten dit soort geavanceerde systemen geld. Het geld wordt gebruikt om de investeringen terug te verdienen, het concept verder te promoten, het systeem in de lucht te houden en verder te ontwikkelen. Eventuele toekomstige winsten zullen worden gebruikt om ook andere maatschappelijke en coöperatieve initiatieven te ontwikkelen of te financieren.