Transparant

Wijzelf is een maatschappelijk initiatief. Inkomsten beschouwen we dan ook als maatschappelijk geld waarover we verantwoording moeten afleggen. Van begin tot eind.

De lokale Zorgcoöperaties hebben geen winstoogmerk en werken met een vrijwillig bestuur. Een positief saldo is bedoeld voor een fonds dat lokaal kan worden ingezet voor schrijnende gevallen.

De initiatiefnemers exploiteren het online platform vanuit VANenVOOR.nl BV. Hiervoor geldt een gedragscode, vastgelegd in een beleidsplan en gecontroleerd door een raad van advies. Geen winstuitkering, beperkte salarissen en herinvestering in de maatschappij zijn de belangrijkste uitgangspunten. Op www.vanenvoor.nl vind je hierover meer gedetailleerde informatie. Je vindt hier het beleidsplan, de leden van de raad van advies en een maandelijks bijgewerkte financiële verantwoording. Ook zullen hier begrijpelijke jaarrekeningen worden gepresenteerd.

Kortom, transparantie van begin tot eind!