Stopzetting van Wijzelf aangenomen door ALV

08-12-2018

Op 13 november hebben de aanwezige leden tijdens de Algemene Ledenvergadering ingestemd met de stopzetting van Wijzelf per 31 december 2018.

Hieronder vindt u de notulen waarin dit besluit is vastgelegd,.

 

Notulen Algemene Ledenvergadering

Wijzelf Zorgcoöperatie Zoetermeer

Datum:                dinsdag 13 november 2018 (16.00 – 17.00 uur)

Locatie :              Stichting Piëzo, Vrouwenhuiswaard 7 Zoetermeer 

Aanwezig:          Bestuur: Eileen Zaat, Liedy ten Hoopen, Rien Elling, Maartje Wiegel. 

Afwezig met kennisgeving: Aad ’t Hoen

Leden: Hans Smidt, Maurice Smit, Lisette Smit, Maike Onrust, Jan van der Slik

Asp. leden: Lilian Smidt, Willemien Visser, Flip Bakker

Piëzo: Anouk Logtenberg

 

Voorzitter:         Liedy ten Hoopen (bestuurslid)

Notulist:             Rien Elling (secretaris Bestuur)

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen, ingekomen stukken, berichten van verhindering
 3. Analyse van de situatie waarin Wijzelf verkeert
 4. Besluit tot opheffing van de Coöperatie Wijzelf
 5. Besluit over besteding batig saldo
 6. Verdere afhandeling van de opheffing
 7. Afsluiting

1.       Opening

Liedy ten Hoopen opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. Mededelingen, ingekomen stukken, berichten van verhindering

Er 1 bericht van verhindering ontvangen.

3. Analyse van de situatie waarin Wijzelf verkeert

Liedy ten Hoopen zet uiteen wat de achtergrond is van het voorgenomen besluit tot opheffing.

 

Wijzelf Zoetermeer draait sinds 2013 ieder jaar met een iets beter resultaat. Toch blijft het platform minimaal functioneren. Na 5 jaar zijn de zeer bescheiden uitgaven nog steeds niet te dekken met de inkomsten. Om Wijzelf echt zelfstandig te laten draaien, zou een veelvoud van leden en aanbieders nodig zijn. We zijn steeds druk bezig geweest met het verder uitrollen van Wijzelf en het zoeken naar mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen. Het afgelopen jaar hebben we de contacten met de gemeente en met Piëzo met dat doel geïntensiveerd. Dat heeft te weinig opgeleverd.

 

Wijzelf Zoetermeer is een onderdeel van Wijzelf Nederland. In Nederland haakten de andere Wijzelf-en het afgelopen half jaar één voor één af. Er leek in eerste instantie nog een groep van drie over te blijven. Met elkaar zouden we wellicht nog net de kosten voor het draaien van het platform op kunnen brengen. Maar ook de andere twee haakten uiteindelijk af en het is voor Wijzelf Zoetermeer financieel onmogelijk om alle kosten van zo’n platform op te brengen.

 

We hebben geprobeerd om de Gemeente er beter bij te betrekken, zodat in ieder geval het platform door kon gaan. In een doorstart zoals het nu draait, is de Gemeente echter niet geïnteresseerd. Wel is het denkbaar dat Wijzelf na verloop van tijd op een andere manier toch nog verder gaat. De Gemeente is ervan doordrongen dat een platform om zorg te regelen echt de toekomst is. Dat Wijzelf nu niet goed draait, sluit niet uit dat het in de toekomst wel kan gaan draaien. Maar dan niet als burgerinitiatief maar door de Gemeente ingelijfd. We wachten de volgende stap van de Gemeente af en hopen dat zij op korte termijn met de initiatiefnemers van Wijzelf contact op gaan nemen om te kijken hoe het verder ingevuld kan gaan worden. Daarbij hebben wij bij de Gemeente aangegeven als bestuur beschikbaar te zijn voor vragen waar zij te zijner tijd tegenaan lopen.

 

Ons werk is niet voor niets geweest: vanaf de oprichting tot nu hebben we voor hulpvragers 12.275 zorguren kunnen regelen, met ruim 6200 afspraken en een omzet van bijna €190.000. We hebben veel mensen aan een inkomen en werkervaring kunnen helpen. Daar kunnen we met voldoening op terugkijken.

 

De afronding van Wijzelf als burgerinitiatief betekent dat het platform per 31 december stopt. De leden die dit jaar hun lidmaatschapsgeld hebben betaald, zullen dit naar rato van het aantal maanden terugkrijgen. De Zorgvragers kunnen hun zorgvraag natuurlijk bij de Gemeente neerleggen met de vraag om een doorstart van Wijzelf te bespoedigen.

Voor de aanbieders geldt dat de meeste mensen (naar alle waarschijnlijkheid ) gewoon zullen blijven werken bij de zorgvragers. Hoe zij dat invullen is niet aan ons.

De mensen die met een uitkering werken worden verder begeleid door Anouk Logtenberg. Zij is de steun en toeverlaat voor alle aanbieders die via Piëzo bij Wijzelf staan ingeschreven. Dat zijn de meeste.

Om de begeleiding voor deze mensen zo goed mogelijk in stand te houden, is ons voorstel om het batig saldo dat er bij Wijzelf Zoetermeer overblijft (na restitutie van de lidmaatschapsgelden) te storten naar Piëzo om zo het gat te vullen wat haar uren betreft. Anouk wordt voor het deel dat zij voor Wijzelf werkt, betaald door Fonds 1818. Dat stopt begin 2019. Om de begeleiding van de aanbieders zo goed mogelijk af te ronden, willen we graag haar uren nog enkele maanden laten doorlopen en zo de aanbieders toegang geven om al hun vragen te beantwoorden en hen te helpen daar waar nodig. 

 

4. Besluit tot opheffing van de Coöperatie Wijzelf

Na beantwoording van vragen van de aanwezigen, wordt het besluit tot opheffing van de Coöperatie per 31 december 2018 in stemming gebracht. De aanwezigen gaan unaniem akkoord.

5. Besluit over besteding batig saldo

 

De aanwezigen gaan eveneens unaniem akkoord met de gedeeltelijke restitutie van lidmaatschaps- en inschrijvingsgelden, en met de overdracht van het resterende batig saldo aan Piëzo.

6. Verdere afhandeling van de opheffing

Het bestuur zal zorg dragen voor het afsluiten en opheffen van de Coöeratie Wijzelf Zoetermeer als burgerinitiatief.

7. Rondvraag en afsluiting

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.

 

 

 

 

Laatste nieuws

 • Stopzetting van Wijzelf aangenomen door ALV

  Op 13 november hebben de aanwezige leden tijdens de Algemene Ledenvergadering ingestemd met de stopzetting van Wijzelf per 31 december 2018. …

  Lees meer
 • Wijzelf Zoetermeer stopt

  Wijzelf Zoetermeer stopt Wijzelf Zoetermeer stopt op 31 december 2018. Ondanks grote inspanningen van de gezamenlijke coöperaties in …

  Lees meer
 • Jaarverslag 2017

  Inleiding   Sinds de oprichting in mei 2013 is Wijzelf Zoetermeer gestaag gegroeid. Het aantal leden (vragers van hulp) lag in 2017 rond de …

  Lees meer
Toon meer nieuws

Wijzelf eventkalender

21 maart - Hoogeveen
Waarom Wijzelf informatieavond
21 maart - Hoogeveen
Waarom Wijzelf informatieavond
21 maart - Hoogeveen
Waarom Wijzelf informatieavond